Hague Fund

Het idee achter Hague Fund is ontstaan midden in de crisis van 2007. Destijds werden bij vele instanties portefeuilles niet alleen enorm geraakt door grote koersverschillen, vele portefeuilles konden niet worden geliquideerd daar er geen markt meer voor was. Dat moest anders kunnen.

Doelstelling werd het realiseren van een bovengemiddeld rendement middels een beleggingsbeleid gebaseerd op o.a. de volgende principes:
– Geen enkele transactie mag leiden tot een significant verlies
– Geen lockup periodes
– Geen voorspellingen

Na vele uren te hebben besteed aan de ontwikkeling en het testen van de concepten hebben we op 1 augustus 2012 Hague Fund opgericht. Samen met onze partners, Young Venture Capital Investments en VenturesOne zijn we vervolgens een test periode aangegaan. Daar er gaande weg meer dan voldoende vertrouwen was opgebouwd in het concept is eind 2014 is besloten om Hague Fund open te stellen voor externe participanten. Sinds 1 april 2015 is Hague Fund operationeel.

Over ons

Patrick de Koning

Oprichter

Paul Michel

Partner