In het kort

Hague Fund is een actief beheerd beleggingsfonds met een sterke focus op wereldwijde volatiele en liquide markten…

Het monitoren van de diverse markten en het toepassen van onze regels gebeurt geautomatiseerd. Op deze manier zijn we gewaarborgd dat we alleen handelen óp de emotie van andere marktparticipanten en niet op basis van onze eigen emotie. Met strikte regels welke bepalen in wat, wanneer en vooral ook hoeveel te beleggen streven we naar het behalen van een stabiel en bovengemiddeld rendement.

Dit bovengemiddelde rendement mag niet ontstaan tegen elk risico. Zo mag o.a. de totale portefeuille nooit significant lijden onder hele grote koersschommelingen in een van de posities en moet de participant te allen tijde de partcipaties kunnen opnemen.

Beleggingsstrategie

Hague Fund ontwikkelt en gebruikt kwantitatieve modellen welke erop gericht zijn te profiteren van dalende en stijgende koersen. Iedere ingenomen positie kenmerkt zich door een zeer beperkt risico en een vrijwel onbeperkt winstpotentieel.

De systemen van Hague Fund nemen dagelijks geautomatiseerd op diverse markten posities in. Mocht blijken dat een ingenomen positie geen winstpotieel laat zien dan wordt er op vooraf bepaalde niveau’s afscheid van genomen.

Regelmatig komt het voor dat de systemen helemaal geen posities innemen. In deze gevallen wordt het gedeelte van de niet belegde participaties risicoloos liquide aangehouden op de rekening van het fund.

Doelstelling

Hague Fund streeft naar het realiseren van een relatief stabiel en bovengemiddeld rendement tegen een beperkt risico. Deze gunstige risico-rendementsverhouding moet leiden tot een gemiddeld rendement dat hoger ligt dan dat van onze concurrenten.

Prognose

Gemiddeld netto rendement per jaar: 12-16%
Gemiddeld risico per trade per participatie: 0,75%

Structuur

De participaties van Hague Fund zijn afgescheiden van de beheerders van het fund. Hague Fund kan de participaties van de beleggers alleen aanwenden volgens de in de prospectus opgestelde voorwaarden. Uw geld is dus veilig!

De bankrekening van het fonds waar de participaties op worden gestort wordt bewaard en beheerd door Kaya Services, een zeer gerenommeerd bewaarbedrijf.

Doelgroep

Hague Fund richt zich op diverse volatiele markten. Regelmatig komen er periodes voor die niet volatiel genoeg zijn. Tijdens dit soort periodes is de kans groot dat het fund geen of een nauwelijks positief rendement genereert. De kans op bovengemiddeld rendement is het grootst wanneer de participant een minimale beleggingshorizon van twee jaar heeft.

Participatiebedrag

Het initiële participatiebedrag is 150.000 Euro. Daarnaast zijn deelstortingen mogelijk van 50.000 Euro.

Hague Fund voldoet volledig aan Nederlandse wetgeving, echter is vrijgesteld van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten!

Beloningsstructuur

Hague Fund rekent management en performance fee door aan de participanten. Echter, de performance fee wordt pas in rekening gebracht als het netto rendement meer bedraagt dan 7% plus management fee.

Management fee: 1,5%
Hurdle rate: 7%
Performance fee: 20%

Geen toe- en uittredingskosten.

De gemaakte prognoses op deze site zijn na aftrek van bovenstaande kosten.